Concordia §107 – botilbud for unge i alderen 18-25 år

 

concordia

Unge med særlige behov i alderen 18 -25 år kan få et botilbud som et supplement til deres forløb, f.eks STU, beskæftigelse, eller undervisning. Tilbuddet hedder Concordia og er et midlertidigt ophold til unge, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Concordia er placeret i Kvissel på Concordiavej 4. Der er plads til 6 unge efter servicelovens § 107 og der er tilknyttet 6 medarbejdere. 

Målgruppe

På Portalen er der plads til en “bred” gruppe af unge. Tidligere gik de under betegnelsen sentudviklede unge.  I dag omtaler vi dem unge med særlige behov. De er en gruppe, der typisk har boglige, indlærings- og/eller funktionsmæssige vanskeligheder. Af faglige eller sociale årsager har de svært ved at leve op til de krav, som bliver stillet i det ordinære uddannelsessystem eller i erhvervslivet. De unges udfordringer er ofte vidt forskellige.  Flere af vores unge har diagnoser såsom Aspergers syndrom, ADHD, autisme eller lignende diagnoser, der gør det svært for de unge at finde grobund. Fælles for dem alle er dog, at de har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Botræning

Botræningen er væsentlig i forhold til at klæde den unge på til voksenlivet. Igennem botræningen får den unge styrket sine praktiske og sociale kompetencer. Den unge bor sammen med andre og får udfordret og udviklet sine sociale kompetencer i samspil med de andre unge og de tilknyttede pædagogiske vejledere. Hertil er dagligdagens gøremål med til at opkvalificere den unges forståelse for dagligdagens udfordringer og tilgangen til disse.

Fritidstræning

I PMU vil vi meget gerne støtte de unges fritidsinteresser og vi tilbyder mange forskellige typer af fritidsaktiviteter. Igennem aktiviteterne bliver de unge styrket rent fysisk og forbedrer deres sociale kompetencer. Det handler dog i høj grad også om, at de unge får et bredere kulturelt indblik. Derfor udfordrer vi også de unge ved at planlægge aktiviteter, som de måske ikke selv havde valgt.

Tilsyn

Der bliver ført tilsyn med Portalen af Socialtilsynet Øst.

Vil du vide mere om Concordia, så kontakt viceforstander og socialrådgiver Solveig Vejen på sv@pmu.dk eller 9678 1403 / 2835 6660 eller Jenny Krogh på  jk@pmu.dk eller 2916 6426.

Yderligere information kan findes på Tilbudsportalen.

Tryk her, hvis du vil læse mere om ‘Botilbuddet’ i Servicelovens §107.