Afklaringsforløb

PMUs afklaringforløb er et forløb, der skal afdække den unges ønsker og muligheder. Afklaringsforløbet hjælper den unge til at blive klogere på, hvad hans/hendes uddannelse eller forløb i PMU skal indeholde. Afklaringsforløbet er detaljeret og afklarer flere områder, som har relevans for fastlæggelsens af den unges behov. Forløbet kan vare op til 12 uger, og i disse uger afklarer og evaluerer vi den unge på følgende områder:

Afklaringsforløb

Pædagogisk Analyse System (PAS) 

Vi benytter PAS-test til at afdække og beskrive de unges kompetencer og potentialer. Testen udføres af PMU’s PAS-konsulenter. Formålet er, at PAS-konsulenten på baggrund af testen kan vejlede om individuelle undervisningsplaner.

Ergoterapeutisk screening 

Den ergoterapeutiske screening skal undersøge og fastlægge hver enkelt ungs funktionsevne. PMUs tilknyttede ergoterapeut foretager en grundig screening og udarbejder forslag til øvelser og træningsprogram til hver enkelt ung, som skal videreudvikle funktionsevnen.

Musik 

Musikafklaringen foretages af PMU’s musiklærer. Afklaringen indeholder følgende:

  • Rytmik: Den unge afklares i forhold til indre fornemmelse for puls og motorik.
  • Stemme: Der bliver arbejdet ud fra den enkelte unges stemme. Der afklares i tonalitet, do re mi med håndtegn og vejrtrækning.
  • Sammenspil:  Her får den unge testet sine evner til at spille på et instrument og i samme omgang bliver han/hun sat på prøve i at lytte/være opmærksom på andre og indleve sig i musikken.
IT 

Ved start på STU Basen får hver enkelt ung udleveret en bærbar computer til brug i afklaringsforløbet og i undervisningen. Hver computer har en række hjælpe- og undervisningsprogrammer installeret. Derudover råder vi over et antal Ipads og herpå bruger vi en række forskellige pædagogiske skrive- og læseapps. Vi har desuden en række  scannere så de unge kan få oplæst indscannede dokumenter.

Da unge med læse- og stavevanskeligheder kan have stort udbytte af at benytte IT som kompenserende hjælpemiddel, vil et element i afklaringen være at få undersøgt deres potentialer og kompetencer indenfor IT. Samtidig undersøges elevens mulighed for og interesse i at bruge IT som kommunikationsmiddel. I den forbindelse bliver der sat fokus på værdier og etik i den elektroniske virkelighed og i det virtuelle rum.

Værkstedsundervisning

Under afklaringsforløbet vil alle unge komme intern praktik på et af PMU’s mange værksteder med mulighed for at skifte og afprøve flere med henblik på et senere valg i den endelige individuelle uddannelsesplan.

Alle vore værksteder er indrettet som produktionsenheder og opbygget som rigtige arbejdspladser. Med denne bredde har vi mulighed for at kunne tilgodese stort set alle de uddannelsesmæssige ønsker, der ligger i forlængelse af afklaringsforløbet og som lægges ind i den enkelte unges uddannelsesplan. Du kan læse meget mere om værkstederne her

Botræningsværksted 

På Basen har vi indrettet et botræningsværksted som indeholder stue, soveværelse, køkken, badeværelse og vaskerum. Dette værksted er fuldt indrettet med møbler og hvidevarer og giver et meget realistisk billede af et virkeligt hjem.

I løbet af afklaringsforløbet afdækkes den unges kompetencer i forhold til almindelige daglige gøremål og danner grundlag for den senere undervisning i blandt andet madlavning, betjening af komfur, opvaskemaskine og andre husholdningsapparater, oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, økonomi med mere.