At være praktikvært

PMU har et stort netværk af praktikværter, men vi leder også altid efter nye værter. Kunne det være noget for dig og din virksomhed, så læs mere her eller ring til vores praktikvejledere Hanne Knudsen (30 85 86 73) eller Lisbeth Holst (30 85 86 77).

Det rigtige match

Som en del af et forløb hos PMU indgår arbejdsprøvning i et eksternt praktikforløb. Op til praktikforløbet er den unge blevet arbejdstrænet på et af PMUs 13 interne værksteder, og næste skridt er således at blive afprøvet i et praktikforløb på det ordinære arbejdsmarked. Praktikken er vigtig, fordi den unge kan afprøve og afklare sine egne ressourcer og kompetencer.

Praktikvejlederen sætter sig sammen med den unges socialrådgiver og værkstedslærer og tager en snak om et muligt praktikforløb, der er realistisk indenfor den gren, som den unge interesserer sig for. Herefter finder Hanne og Lisbeth i samråd med den unge en praktikplads, som de efterfølgende besøger sammen med den unge.

Praktikvejlederen laver et praktikaftalebesøg hos praktikværten, hvor den unge får hilst på værten og sammen får parterne en snak om, hvad det er arbejdspladsen kan tilbyde og hvad der forventes af den unge. Efter denne snak bliver der som oftest indgået en aftale om, at den unge kan starte i praktik herefter.

 

Varighed

Praktikforløbene er ganske vigtige for de unge, fordi de skal forberede de unge på livet efter PMU. Derfor bliver forløbene også nøje tilrettelagt. Et praktikforløb starter typisk med en aftale om, at den unge er der 1 uge eller 2 til afprøvning for at finde ud af, om det er den rette konstellation. Vi anbefaler dog, at den unge er i praktik i minimum 3 måneder, så den unge får afprøvet sine forventninger og lærer mere om det givne fag og arbejdsområde.

Samarbejde igennem hele forløbet

Det helt særlige ved at få en ung fra PMU i praktik er at praktikvejlederen er meget tilstede, hvis det ønskes. Praktikvejlederne følger den unge rigtig tæt alt efter, hvilket behov den unge og praktikværten har. Det oplever vi er vigtigt for vores praktikværter. De fleste af PMUs nuværende praktikværter er praktikværter, fordi de synes, at de unge også skal have en chance i livet. Det er virksomheder, der besidder en stor rummelighed og er klar til at lægge de ressourcer i vores unge, som det altid vil kræve i starten af et praktikophold.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende praktikforløb, praktikværtens opgaver eller lignende, er du velkommen til at kontakte Hanne eller Lisbeth.

Hanne Knudsen 30 85 86 73
Lisbeth Holst 30 85 86 77