Fritidsaktiviteter

I PMU vil vi meget gerne støtte de unges fritidsinteresser og vi tilbyder mange forskellige typer af fritidsaktiviteter for vores unge. Igennem aktiviteterne bliver de unge styrket rent fysisk og forbedrer deres sociale kompetencer. Det handler dog i høj grad også om, at de unge får et bredere kulturelt indblik. Derfor udfordrer vi også de unge ved at planlægge aktiviteter, som de unge måske ikke selv havde valgt.  

Du kan finde en oversigt over kommende arrangementer i vores kalender.

Hertil har vi vores eget fitness- og motionscenter og vores egen klub med beliggenhed i Hjørring. Hvis de unge har fritidsinteresser, som vi ikke selv kan tilbyde, så hjælper vi med at få kontakt til en klub eller en forening, der kan.