Portalen – botilbud for 16-18 årige

Portalen er et botilbud for unge med særlige behov i alderen 16-18 år med døgnbemanding. Det målrettede pædagogiske arbejde hos Portalen skal sikre, at den unge bliver guidet og hjulpet på rette vej til et selvstændigt og godt voksenliv. Ikke kun iforhold til at kunne bo selv, men også i forhold til at kunne deltage i sociale relationer, have et fritidsliv, og at kunne passe og fastholde sit arbejde. Samtidig betyder det at bo med andre unge – der har de samme udfordringer – at den unge oplever et fællesskab og et tilhørsforhold, som måske tidligere har været svært at finde. Portalen er placeret i Kvissel på Concordiavej 4. Her er der plads til 6 unge efter Servicelovens §66, og der er tilknyttet 6 medarbejdere samt sovende nattevagt.

Hvorfor vælge Portalen?

Portalen er et attraktivt tilbud af flere grunde. For det første har den unge en nær kontakt til de pædagogiske vejledere, som altid er til rådighed. Vejlederne har desuden et meget tæt samarbejde med den unges forældre eller pårørende, hvilket gør det nemt for forældrene at følge og tage del i den unges udvikling. portalenDer ligger også en stor tryghed i, at den unge har mulighed for at blive på bopælen, når han/hun bliver 18 år, idet Concordia, som er et tilbud for unge over 18, ligger i sidehuset til Portalen. På den måde bliver den unge ikke nødvendigvis taget væk fra sine vante rammer, når han/hun fylder 18 år.
Botilbuddet på Portalen kan kombineres med enten den Særlig tilrettelagte Ungdomsuddannelse eller et LAB-lovsforløb. Det vil sige, at den unge også har mulighed for at være hos PMUs 14 værksteder, hvor den unge kan blive arbejdsprøvet i flere forskellige fag og få afklaret sine arbejdsinteresser og -kompetencer. 

Målgruppe

På Portalen er der plads til en “bred” gruppe af unge. Tidligere gik de under betegnelsen sentudviklede unge.  I dag omtaler vi dem unge med særlige behov. De er en gruppe, der typisk har boglige, indlærings- og/eller funktionsmæssige vanskeligheder. Af faglige eller sociale årsager har de svært ved at leve op til de krav, som bliver stillet i det ordinære uddannelsessystem eller i erhvervslivet. De unges udfordringer er ofte vidt forskellige.  Flere af vores unge har diagnoser såsom Aspergers syndrom, ADHD, autisme eller lignende diagnoser, der gør det svært for de unge at finde grobund. Fælles for dem alle er dog, at de har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Det handler om at udvikle de praktiske, sociale og personlige kompetencer

At bo på Portalen er også væsentlig i forhold til at klæde den unge på til voksenlivet. Igennem den pædagogiske vejledning får den unge styrket sine praktiske og sociale kompetencer. Den unge bor sammen med andre og får udfordret og udviklet sine sociale kompetencer i samspil med de andre unge og de tilknyttede pædagogiske vejledere. Hertil er dagligdagens gøremål med til at opkvalificere den unges forståelse for dagligdagens udfordringer og tilgangen til disse.

I PMU vil vi meget gerne støtte de unges fritidsinteresser og vi tilbyder mange forskellige typer af fritidsaktiviteter. Igennem aktiviteterne bliver de unge styrket rent fysisk og forbedrer deres sociale kompetencer. Det handler dog i høj grad også om, at de unge får et bredere kulturelt indblik. Derfor udfordrer vi også de unge ved at planlægge aktiviteter, som de måske ikke selv havde valgt.

Pris og tilsyn 

Prisen for et botilbud på Portalen er særdeles attraktiv. Du kan få prisen ved at henvende dig til Solveig Vejen på sv@pmu.dk eller 96 78 14 03 / 28 35 66 60. 

Der bliver ført tilsyn med Portalen af Socialtilsynet Øst.

Vil du vide mere om Portalen, så kontakt viceforstander og socialrådgiver Solveig Vejen på sv@pmu.dk eller 9678 1403 / 2835 6660 eller daglig leder på Portalen Jenny Krogh på  jk@pmu.dk eller 2916 6426.

Yderligere information kan desuden findes på Tilbudsportalen.

Tryk her, hvis du vil læse mere om ‘Anbringelsessteder for børn og unge’ i Servicelovens §66.