Samarbejde og netværk

Ringene

Samarbejde og netværk er i høj kurs i PMU. PMU samarbejder med flere forskellige foreninger og virksomheder. Vi samarbejder med små og store virksomheder, så vores unge kan komme i ekstern praktik. Vi samarbejder med kursus- og uddannelsessteder, der kan bidrage til vore unges udvikling. Vi samarbejder med foreninger, der varetager vore unges interesser og vi har et tæt samarbejde med vore unges forældre og hjemkommuner.

Foreningen Ligeværd

PMU er medlem af Landsforening Ligeværd, der arbejder for at skaffe ligeværdige forhold for børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne. Vi ønsker med vort medlemskab at være med til at støtte op om denne opgave og gennem vort daglige arbejde med de unge, sætte fokus på problemet og vise, at det er en samfundsinvestering at støtte arbejdet med de bogligt svage. 

Unge For Ligeværd

PMU har sin egen lokalafdeling af UFL (Unge For Ligeværd), som har klublokaler i Hjørring. PMU giver et tilskud til foreningens aktiviteter, der er af dels oplysende, dels kulturel og dels politisk karakter. UFLs overordnede mission er at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, men også at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab medlemmerne imellem. UFL arrangerer kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver medlemmerne inputs, oplysning og vigtigst af alt – gode oplevelser med ligestillede.

Foreningen af Uddannelsessteder

PMU er også en del af FUS. FUS er en forening af uddannelsessteder for unge med særlige behov, der både varetager vores målgruppes interesser, men også PMUs og andre uddannelsessteders interesser. Der er ca. 50 uddannelsesinstitutioner tilknyttet FUS, som også er en del af Ligeværd.  FUS varetager uddannelsesstedernes interesser, således at det på sigt fortsat er muligt for uddannelsesstederne at drive kvalificeret helhedsorienteret uddannelse. Blandt FUS’ hovedopgaver er blandt andet at sikre, at uddannelsesstederne kontinuerligt kan udvikle medarbejdernes faglige kvalifikationer. Hertil er det også et vigtigt mål for foreningen at sikre forståelse for og anerkendelse af målgruppens vilkår. I FUS’ bestyrelse sidder blandt andet medarbejdere fra PMU.

Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov

BUS er en selvejende institution, der arbejder for at skaffe velegnede boliger til borgere med særlige behov. Denne gruppe er meget stor og i mange tilfælde meget afhængige af, at der er nogle, der hjælper til i arbejdet for at skaffe ordentlige boliger. Alt for mange vil uden hjælp aldrig nå frem til “skranken”.  PMUs forstander Conrad Andreasen er formand for BUS’ bestyrelse. 

Netværket Den Helhedsorienterede Indsats

Vi er ligeledes en del af Netværket DHI. Netværket består af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, erhvervsuddannelsessteder, skoler, opholdssteder og andre organisationer, der arbejder med unge med særlige behov. I dette netværk er det en hel central dagsorden, at alle aktører udbreder og udveksler erfaringer med henblik på at fremme inklusionen og anerkendelsen af vores unge på det danske arbejdsmarked. DHI arbejder helhedsorienteret, dvs. at DHI med netværksgruppen ønsker at fremme alle områder af den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

Praktikværterne

En rigtig vigtig samarbejdspartner for PMU er de mange praktikværter, som tager imos vores unge med åbne arme. Faktisk har vi flere end 200 værter i spil. De fleste af praktikværterne er praktikværter, fordi de synes, at vores unge også skal have en chance i livet. De besidder en stor rummelighed og er klar til at lægge de ressourcer i vores unge, som det altid vil kræve i starten af et praktikophold og det sætter PMU stor pris på. Herunder kan du finde nogle af praktikværterne.

 

Samarbejdspartnere

Listen er lang over samarbejdspartnere. Herunder finder du kun et lille udsnit.

Samarbejdspartnere-01Samarbejdspartnere2-01