Concordia §107 – botilbud for unge i alderen 18-25 år

 

concordia

Unge med særlige behov i alderen 18 – 25 år kan få et botilbud som et supplement til deres forløb f.eks. STU, beskæftigelse, eller undervisning. Tilbuddet hedder Concordiavej §107 og er et midlertidigt ophold til unge, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Concordiavej §107 er placeret i Kvissel på Concordiavej 4. Der er plads til 9 unge efter servicelovens § 107 og der er tilknyttet 6 medarbejdere. 

Botræning

Botræningen er væsentlig i forhold til at klæde den unge på til voksenlivet. Igennem botræningen får den unge styrket sine praktiske og sociale kompetencer. Den unge bor sammen med andre og får udfordret og udviklet sine sociale kompetencer i samspil med de andre unge og de tilknyttede pædagogiske vejledere. Hertil er dagligdagens gøremål med til at opkvalificere den unges forståelse for dagligdagens udfordringer og tilgangen til disse.

Fritidstræning

I PMU vil vi meget gerne støtte de unges fritidsinteresser og vi tilbyder mange forskellige typer af fritidsaktiviteter. Igennem aktiviteterne bliver de unge styrket rent fysisk og forbedrer deres sociale kompetencer. Det handler dog i høj grad også om, at de unge får et bredere kulturelt indblik. Derfor udfordrer vi også de unge ved at planlægge aktiviteter, som de måske ikke selv havde valgt.

Tilsyn

Der bliver ført tilsyn med Concordiavej af Socialtilsynet Øst. I deres rapport skriver de indledningsvist: 

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet på at skabe de bedst mulige rammer, vilkår og udviklingsmuligheder for de unge mennesker, der bor på tilbuddet.

Læs hele rapporten her:

Driftsorienteret-tilsyn-2022-endelig-version.pdf

Vil du vide mere om Concordia, kan du kontakte forstander og socialrådgiver Solveig Vejen på sv@pmu.dk eller 9678 1403 / 2835 6660 eller daglig leder Jenny Krogh på jk@pmu.dk eller 2916 6426.

Yderligere information kan desuden findes på Tilbudsportalen.

Tryk her, hvis du vil læse mere om ‘Botilbuddet’ i Servicelovens §107.