§85 – bostøtte til unge med særlige behov

PMU tilbyder bostøtte til unge med særlige behov efter Servicelovens §85. Bostøtten i PMU indeholder støtte og hjælp til udvikling af færdigheder til de unge, så de på længere sigt har mulighed for at klare sig i egen lejlighed.

Botræning

Som supplement til et uddannelsesforløb hos PMU er botræningen ganske væsentlig i forhold til at klæde den unge på til voksenlivet. Igennem bostøtten og botræningen får den unge styrket sine praktiske og sociale kompetencer. Den unge bor sammen med andre unge og får udfordret og udviklet sine sociale kompetencer i samspil med de andre unge og den tilknyttede pædagogiske vejleder. Hertil er dagligdagens gøremål med til at opkvalificere den unges forståelse for dagligdagens udfordringer og tilgangen til disse.

Målgruppe

Bostøttens målgruppe er unge mennesker i alderen 18-25 år med særlige behov, som har brug for at støtte til at klare sig selv. Det er unge, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den unge supplerer typisk deres STU-forløb eller lignende med et botilbud.

Botræningshusene

I PMU har vi flere botræningshuse, som er tilpasset §85. De ligger i både Sindal og Hjørring. Til hvert hus er der tilknyttet minimum én pædagogisk vejleder, som dagligt hjælper og vejleder de unge i botræningshuset. Alle husene arbejder ud fra den samme pædagogik, hvor målet er at gøre de unge i stand til at tage vare på dem selv. Husene adskiller sig dog alligevel fra hinanden, idet de hver især tilgodeser og fokuserer på forskellige behov: Hvor ét hus i høj grad har fokus på sundhed og vægttab, kan et andet hus i højere grad have fokus på rutiner og oparbejdelsen af disse.

Tip! Vil du vide mere om PMUs bostøtte og botræning, så kontakt forstander og socialrådgiver Solveig Vejen på sv@pmu.dk eller 9678 1403 / 2835 6660.

Tryk her, hvis du vil læse mere om botræning og lovgivningen bag i Servicelovens §85