Afklaringsforløb

PMUs afklaringforløb er et forløb, der skal afdække den unges ønsker og muligheder. Afklaringsforløbet hjælper den unge til at blive klogere på, hvad hans/hendes uddannelse eller forløb i PMU skal indeholde. Afklaringsforløbet er detaljeret og afklarer flere områder, som har relevans for fastlæggelsens af den unges behov. 

 

Pædagogisk Analyse System (PAS) 

Vi benytter PAS-test til at afdække og beskrive de unges kompetencer og potentialer. Testen udføres af PMU’s PAS-konsulenter. Formålet er, at PAS-konsulenten på baggrund af testen kan vejlede om individuelle undervisningsplaner.

IT 

Da unge med læse- og stavevanskeligheder kan have stort udbytte af at benytte IT som kompenserende hjælpemiddel, vil et element i afklaringen være at få undersøgt deres potentialer og kompetencer indenfor IT. Samtidig undersøges elevens mulighed for og interesse i at bruge IT som kommunikationsmiddel. I den forbindelse bliver der sat fokus på værdier og etik i den elektroniske virkelighed og i det virtuelle rum.