Ekstern virksomhedspraktik

Som en del af et forløb hos PMU indgår arbejdsprøvning i et eksternt praktikforløb. Op til praktikforløbet er den unge blevet arbejdstrænet på et af PMUs interne værksteder, og næste skridt er således at blive afprøvet i et praktikforløb i det ordinære arbejdsmarked. Praktikken er vigtig, fordi den unge kan afprøve og afklare sine egne ressourcer og kompetencer.

Individuelt tilrettelagt 

Inden et praktikforløb påbegyndes, har den unge modtaget jobtræning på et af PMUs interne produktionsværksteder. Når den unge er klar til at afprøve sig selv i et eksternt praktikforløb, indledes et praktikforløb. Praktikforløbet bliver tilrettelagt nøje og individuelt for at sikre, at praktikforløbet matcher den unges kompetencer og behov. 

Læringsmål

Læringsmålene på et praktikforløb er ligeledes individuelle. Fokusområder kan være:

  • Ansvar
  • Mødestabilitet
  • Initiativ
  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Arbejdstempo

Praktikvejlederen finder i tæt dialog med den unge og dennes tilknyttede socialrådgiver og værkstedslærer et muligt praktikforløb, der er realistisk indenfor den gren, som den unge interesserer sig for. 

Forud for et praktikforløb er det vigtigt at få udformet en klar forventningsafstemning. PMUs praktikvejleder arrangerer et praktikaftalebesøg, hvor rammerne, mål og gensidige forventninger for praktikken bliver uddybet. Efter denne samtale bliver der indgået en skriftlig aftale om, at den unge kan starte i praktik.

Samarbejdet

Som praktikvært vil man opleve, at det at få en ung i praktik fra PMU adskiller sig fra andre praktikforløb ved, at PMUs praktikvejledere altid står til rådighed. Som praktikvært kan man sparre med praktikvejlederen, der vil følge praktikforløbet tæt alt efter den unges og praktikstedets behov. 

Evaluering af praktikforløbet

Praktikvejlederen vil løbende stå for at følge op på praktikforløbet. Til praktikopfølgningen evaluerer vi praktikforløbet iforhold til læringsmålene. Det er en skriftlig evaluering som praktikvejlederen vil udforme – i samråd med praktikværten. 

Varighed

Praktikforløbene er ganske vigtige for de unge, fordi de skal forberede de unge på livet efter PMU. Derfor bliver forløbene også nøje tilrettelagt. Et praktikforløb begynder typisk med en aftale om, at den unge afprøves i praktikken i 2 uger. Dette med henblik på at undersøge, om det er den rette konstellation. Vi anbefaler dog, at den unge er i praktik i minimum 3 måneder, så den unge får afprøvet sine forventninger og lærer mere om det givne fag og arbejdsområde.

Praktikværterne

De fleste af PMUs nuværende praktikværter er praktikværter, fordi de synes, at de unge også skal have en chance i livet. Det er virksomheder, der besidder en stor rummelighed og er klar til at lægge de ressourcer i vores unge, som det altid vil kræve i starten af et praktikophold.

Fra Farmors Cafe i Frederikshavn.

En af vores praktikværter er Farmors Café i Frederikshavn. Se her en lille video om samarbejdet mellem PMU og Farmors Cafe herunder.

For at se denne YouTube video bedes du acceptere, at YouTube – som tredje part – leverer video-servicen og at de anvender cookies.

Du kan læse mere her: YouTube privacy policy

Når du accepterer dette, gemmes dit valg og du kan se videoen.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende praktikforløb, praktikværtens opgaver eller lignende, er du velkommen til at kontakte Hanne eller Lisbeth.

Hanne Knudsen 30 85 86 73
Lisbeth Holst 30 85 86 77

Ønsker Jeres virksomhed også at blive praktikvært?

PMU har et stort netværk af praktikværter, men vi leder også altid efter nye værter. Kunne det være noget for dig og din virksomhed, så kontakt vores praktikvejledere Hanne Knudsen (30 85 86 73) eller Lisbeth Holst (30 85 86 77).