Bestyrelse

PMU er en selvejende institution. PMU er ledet af konstitueret forstander Solveig Vejen. Det er dog PMUs bestyrelse, der er den øverste ansvarlige for PMUs organisation og opgavevaretagelse.

Bestyrelsen består af seks medlemmer med en en formand og en næsteformand.

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem

 

Næstformand