Bestyrelse

PMU er en selvejende institution. PMU er ledet af forstander Conrad Andreasen og viceforstander Solveig Vejen. Det er dog PMUs bestyrelse, der er den øverste ansvarlige for PMUs organisation og opgavevaretagelse.

Bestyrelsen består af seks medlemmer med en en formand og en næsteformand.

Bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem

 

Næstformand