Bestyrelse

PMU er en selvejende institution. PMU er ledet af forstander Solveig Vejen. Det er dog PMUs bestyrelse, der er den øverste ansvarlige for PMUs organisation og opgavevaretagelse.

Bestyrelsen består af seks medlemmer med en formand og en næstformand.

Bestyrelsesformand
Næstformand

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem

 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Erikbo-01-1-300x250.jpg
Bestyrelsesmedlem