Botilbud

Botilbud – forskellige enheder
I PMU tilbyder vi en bodel til unge med særlige behov. Bodelen skal klæde den unge på til at bo selvstændigt i egen bolig eller bofællesskab. Vi tilbyder bodelen til unge fra 16 år efter Servicelovens §66, §85 eller §107 – alt efter den unges behov og alder. PMU har flere boenheder på forskellige adresser i Kvissel, Sindal og Hjørring.

Et læringsforløb
Bodelen har to sideløbende formål – en praktisk del, hvor den unge skal lære praktiske gøremål såsom madlavning og indkøb. Samtidig har undervisningen også en række sociale læringsmål, idet den unge skal lære at begå sig socialt.

 Botræning

 

Den praktiske del

Den praktiske del dækker over de praktiske elementer, der er en del af tilværelsen, når man bor for sig selv. Den praktiske del skal træne den unge i at udføre dagligdagsopgaver såsom madlavning, oprydning, økonomi, transport, arbejde, tøjvask og så videre.

Den sociale del

Den sociale læringsdel skal hjælpe den unge med at forholde sig til tilværelsens sociale aspekter. Det handler om, hvordan man forholder sig til bofæller, familie, venner og kæreste og hvordan man passer sine fritidsinteresser. De unge bor flere sammen i huse og det stiller samtidig krav til, at den unge lærer at overholde aftaler, at den unge får en fornemmelse for sin rolle som bofælle og at den enkelte unge lærer at håndtere de konflikter, der måtte opstå.

At stå på egne ben og bo sammen med andre

De unge bor sammen i huse, hvor de hver har deres eget værelse og er fælles om stue, køkken, bad og vaskerum. Hvert hus har som minimum en pædagogisk vejleder og mentor, der hjælper, rådgiver og sætter ind med hjælp, når der er behov for det – eksempelvis når den unge kommer hjem fra arbejde og trænger til en smule omsorg og en snak om, hvordan dagen er gået.

Vi stiller krav

Vi gør alt for at hjælpe de unge, derfor stiller vi også krav. De unge har ansvaret for eget værelse, og det er et krav fra PMU’s side, at værelset og fællesområderne holdes i orden og gøres rent. De unge skal deltage aktivt i de øvrige arbejdsopgaver og deltage i det sociale samvær. 

PMUs botilbud indeholder i udgangspunktet min. 10 støttetimer – det er dog muligt at tilkøbe flere støttetimer.

For at se denne YouTube video bedes du acceptere, at YouTube – som tredje part – leverer video-servicen og at de anvender cookies.

Du kan læse mere her: YouTube privacy policy

Når du accepterer dette, gemmes dit valg og du kan se videoen.

Vil du vide mere? 

Du kan kontakte Hanne Knudsen (96 78 14 35 eller hk@pmu.dk) for yderligere information om PMU og vores botilbud. Du kan desuden finde mere information om de konkrete tilbud ved at trykke på hver enkelt her: Unge 16-18 år (§66) , 18-25 år bostøtte (§85) eller Boform 18-25 år (§107).