Concordiavej høster ros fra socialtilsynet

PMUs boenheder på Concordiavej har haft uanmeldt besøg af socialtilsynet. Et besøg, der havde til formål at afdække kvaliteten i Concordiavejs tilbud. Det har udmundet sig i en tilsynsrapport, hvor Concordiavej scorer højt og får fine kommentarer med på vejen.

PMUs Concordiavej tilbyder en bodel til unge fra 16år efter Servicelovens §66 og §107. Derfor bliver der også ført tilsyn af Socialtilsynet Øst, som skal sikre kvaliteten i botilbud for børn og unge. Tilsynet består af både planlagte og uanmeldte besøg. Sidst har PMU haft et uanmeldt besøg, som har ført en flot rapport med sig.

Tilsynsrapporten
En tilsynsrapport indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om et botilbud har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for at blive godkendt. I PMU er vi meget stolte af den tilsynsrapport, som Socialtilsynet har lavet på vores botilbud Concordiavej. I rapporten står der blandt andet:

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet på at skabe de bedst mulige rammer, vilkår og udviklingsmuligheder for de unge mennesker, der bor på tilbuddet.

Fra tilsynsrapporten 2020

Generelt får Concordiavej flotte kommentarer og ros i hele rapporten, der blandt andet fokuserer på temaer såsom:

  • Uddannelse og Beskæftigelse
  • Selvstændighed og Relationer
  • Sundhed og Trivsel
  • Organisation og Ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske Rammer
  • Økonomi

Har du lyst til at læse hele rapporten, se hvad vi har scoret på de forskellige temaer og få indblik i hvilke kommentarer vi har fået, kan du downloade den herunder.

Læs mere om PMUs botilbud her.