DanMade

DanMade er et træværksted. Vi producerer legeredskaber, forsendelseskasser, delelementer til bl.a. altaner og terrassehavelåger efter mål og mange andre opgaver, der er baseret på træ. Vi servicerer desuden PMUs egne boenheder (i samarbejde med pedelservice). I træværkstedet kan du dygtiggøre dig i at arbejde med træ og du bliver undervist af træværkstedets 2 dygtige og erfarne faglærere.

 
Du arbejder med

Arbejdsopgaverne i DanMade er forskellige – de er afhængige af de bestillinger, som kommer ind. Vi arbejder dog hovedsagligt med:

 • produktion af terrassegulve
 • opskæring og samling af forsendelseskasser
 • montageopgaver i forbindelse med legepladser
 • vedligehold af værkstedet
 • bruge diverse håndværktøjer: Bore/skruemaskiner, stiksave, pudsemaskiner
 • lave målafsætning, at bruge tommestok/målebånd og at læse en tegning
 • efter kursus; at betjene de større stationære maskiner på værkstedet (under opsyn).
Læringsmål

Du skal lære at arbejde med de punkter, der står ovenfor. Du skal dog også lære:

 • at tænke på din egen sikkerhed og påklædning – altid at være iklædt arbejdstøj og have sikkerhedssko på
 • at overholde mødeaftaler
 • at koncentrere dig om opgaverne
 • at være udholdende og have ansvarsfølelse for arbejdet.
 • at være selvstændig
 • at samarbejde
Eksterne kurser og certifikater

Din undervisning hos os sammensættes, så du får de kurser og certifikater, som modsvarer dine ønsker, evner og uddannelsesmål. Eksempler på kurser du kan tage:

 • Maskinførercertifikat
 • Gaffeltruckcertifikat
 • Motorsavscertifikat
Arbejdstype

Som udgangspunkt er arbejdets karakter bestemt af, hvad du kan klare. Generelt er det fysisk medium hårdt arbejde og altid stående/gående. Når det er påkrævet, er der altid nødvendige hjælpemidler til rådighed ved tungere løft og montageopgaver af større lege ting. Der udføres en del malerrelaterede opgaver på værkstedet eller ud underhalvtag. Her anvender vi de personlige værnemidler som er påkrævet-beskyttelsesdragt/masker og handsker.