Målgruppe

Hvem er ”de unge”? De unge i PMU er unge i alderen 16-30 år og dækker over en forholdsvis bred gruppe af unge. Tidligere gik de under betegnelsen sent-udviklede unge. I dag omtaler vi dem unge med særlige behov. De er en gruppe, der typisk har boglige, indlærings- og/eller funktionsmæssige vanskeligheder. Af faglige eller sociale årsager har de svært ved at leve op til de krav, som bliver stillet i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

De unges udfordringer er ofte vidt forskellige. PMUs målgruppe kan eksempelvis være unge med diagnoser såsom ADHD, Aspergers syndrom, autismespektrum forstyrrelser eller lignende diagnoser, der gør det svært for de unge at finde grobund. Fælles for dem alle er dog, at de har brug for en ekstra hjælpende hånd. Den finder de i PMU.