Dimission i PMU

Fredag den 29. marts var en stor dag for henholdsvis Daniel, Oliver og Steffan. De afsluttede hver især deres Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse i PMU.

Det var en festlig dag i fredags, hvor tre unge mænd blev fejret af familier, pårørende, vejledere, praktikværter og faglærere. De fik hver deres hue, bevis og rose, som det hører sig til, når man afslutter sit forløb i PMU. Hertil fik de ord med på vejen af PMUs forstander Conrad Andreasen og af socialrådgiver Helle Olsen.

Under Conrads tale.
Spændte gæster venter på, at huerne skal sættes på.

Selvom de tre drenge er færdige med deres forløb i PMU, fortsætter de hos deres respektive praktikpladser. Daniel hos Brødrene Hosbond, Steffan hos Golfbistroen Frederikshavn og Oliver skal i lære hos Forsvaret.

Held og lykke fremover til Jer alle tre.

Info! Den særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er en tre årig skræddersyet ungdomsuddannelse, der retter sig mod unge med særlige behov. PMUs STU-Uddannelse tilgodeser hver enkel ung, fordi den bliver tilrettelagt individuelt efter den unges behov, kompetencer og styrker. Uddannelsen er bygget op omkring flere fag, temadage, kurser og aktiviteter, hvor værkstedstræningen på et af PMUs 13 praktiske værksteder fungerer som det centrale bindeled.