Dimission ved PMU

Fredag den 30. juni kl 11.30-16.00 afholder PMU dimission for de unge, der færdiggør deres Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). I år, hvor STU’en har 10 års jubilæum, er der 8 elever, der færdiggør deres uddannelse i PMU. Det bliver fejret med en stor fest og cirka 200 gæster. Blandt gæsterne er blandt andet Hjørrings Borgmester Arne Boelt og folketingsmedlemmerne Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet og Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti.

Det bliver en stor dag, og vi glæder os til at fejre de unge. 

Programmet for dagen

10 års jubilæum 

Det er et særligt år for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Det er nemlig 10 år siden, at den daværende undervisningsminister Bertel Haarder fremlagde forslaget til loven om den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, som ved Folketingets 3. behandling den 1. juni 2007 blev vedtaget enstemmigt.* 

STU’en er ungdomsuddannelse for unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Målgruppen kan af fysiske eller psykiske grunde ikke gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, og kan istedet tage STU’en, der varer 3 år. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Hos PMU begyndte de første 6 elever på STU’en i 2007. Idag har PMU mere end 40 unge, der er igang med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. PMUs STU tilgodeser hver enkel ung, fordi den bliver tilrettelagt individuelt efter den unges behov, kompetencer og styrker. Der er altså ikke to forløb, der er ens. Uddannelsen er bygget op omkring flere fag, temadage, kurser og aktiviteter, mens værkstedstræningen på et af PMUs 14 praktiske værksteder fungerer som det centrale bindeled.

*Læs mere om lovforslaget: http://www.lev.dk/media/3602/ti-aar-med-stu.pdf