Erhvervsafklaring og -træning på egne værksteder

Erhvervsafklaring skal fastlægge og styrke den unges arbejdskompetencer. Samtidig skal forløbet også give den unge et realistisk billede af egne styrker og ressourcer. Vi har mange forskellige værksteder i PMU, som er bygget op efter samme model som ordinære arbejdspladser i erhvervslivet. 

Erhvervsafklaringen skal styrke den unges faglige og sociale kompetencer. Heri ligger der også en udvikling af den unges omstillingsevne og indlæringsevne. Hertil skal forløbet også give den unge en arbejdsidentitet.

De faglige kvalifikationer 

Erhvervsafklaringen og -træningen skal udvikle den unges faglige egenskaber i udførelsen af et arbejde. Det betyder, at den unge i forløbet skal udvikle sig og blive bedre til at anvende værkstedets maskiner, værktøj og materialer. Den unge skal udvikle sin forståelse af og kendskab til de fagtermer, der er knyttet til værkstedets fag. Hertil er det selvfølgelig også vigtigt, at den unge oplever og opnår respekt, ansvarsfølelse og stolthed overfor det udførte arbejde. Når den unge starter i et nyt værksted, vil der oftest være nye og uvante opgaver. Det stiller også krav til  og styrker den unges omstillingsparathed og indlæringsevne.

De sociale kvalifikationer

Erhvervsafklaringen og -træningen skal ligeledes udvikle den unges sociale egenskaber. Det vil sige, at den unge skal lære at håndtere konflikter, at modtage og give konstruktiv kritik og at samarbejde med kolleger og faglærer. Den unge bliver udfordret på sin omstillingsevne og normfornemmelse – særligt ved opstart på et nyt værksted. Hertil er det et krav, at den unge forholder sig til sin egen hygiejne.

Arbejdsidentiteten

Arbejdsidentiteten er en væsentlig del af erhvervstræningen. Forløbet skal give den unge en arbejdsidentitet – en følelse af at høre til og at have ansvar for et stykke udført arbejde. Den unges arbejdsidentitet handler også om at få en forståelse for egne evner. Det vil sige, at den unge lærer at forstå og udnytte sit eget teoretiske og faglige niveau i arbejdet og hermed opnå en solid selvværdsfølelse.

På værkstederne får den unge desuden mulighed for:
  • at afprøve sine færdigheder
  • at bestemme hvilket værksted, han/hun gerne vil arbejde på
  • at prøve et andet værksted efter en periode på et ½ år
  • at lære noget om materialer, arbejdsgange og teknik
  • at være en del af et fællesskab
  • at tage medansvar for de forskellige opgaver.
Arbejdet på værkstederne:
  • fungerer uafhængigt af hinanden, men med indbyrdes koordination
  • tilpasses den enkelte unges forudsætninger
  • giver den unge mulighed for at komme på kursus

Tryk her, hvis du vil læse mere om Erhvervsafklaring og -træning i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §91.