Farvel og tak til to bestyrelsesmedlemmer

Bag PMU sidder der en bestyrelse, som træffer de store og vigtige beslutninger for PMU. Nu hvor 2014 lakker mod enden, har to af PMUs bestyrelsesmedlemmer valgt at sige farvel og tak for denne gang. Det er henholdsvis bestyrelsesformand Kurt Christensen og bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen.

Bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen
Kirsten Nielsen har altid udvist et stort engagement for PMUs unge. I Kirstens første år som bestyrelsesmedlem i PMU var der mange af PMUs unge, som hun havde haft på Muldbjergskolen. I de følgende år kom der nye unge til og PMU åbnede nye tilbud for de unge. Her bakkede Kirsten altid op om udvikling og nye tilbud.

Forstander Conrad Andreasen giver Kirsten følgende ord med på vejen:

Som forstander for PMU har jeg altid oplevet, at du med dit positive og humanistiske menneskesyn har bidraget til kvalificerede drøftelser om de unge, om målet og vejen derhen. Vi har ligeledes i sådanne drøftelser kunnet gøre brug af din faglige viden og indsigt om PMU’s målgruppe.

Jeg har været meget glad for at have dig med i bestyrelsen. Jeg har altid oplevet, at du ikke ukritisk har bakket op om de mange udspil til nye projekter, og jeg mener, at du sammen med de øvrige i bestyrelsen har været med til at bringe PMU derhen, hvor vi er i dag.

Bestyrelsesformand Kurt Christensen
Kurt Christensen har været formand for PMUs bestyrelse lige siden PMU blev til. Han har lagt mange passionerede timer i PMU og har altid været en skarp og solidarisk formand.

Forstander Conrad Andreasen har følgende ord til Kurt:

Du har nu valgt at sige farvel til dit bestyrelsesarbejde i PMU. Du har i alle årene været formand og har i disse år gennem dine økonomiske briller og din forståelse for nødvendig udvikling og været med til at sætte dit præg på PMU.

Som forstander for PMU og i samarbejdet med dig og den øvrige bestyrelse, har jeg og medarbejderne altid oplevet en stor opbakning til de initiativer og projekter, som har været nødvendige for og ført os derhen, hvor vi står i dag.”

Alle i PMU vil gerne takke både Kirsten og Kurt for deres tid i bestyrelsen.

Tip! Vil du gerne se PMUs nuværende bestyrelse, så tryk her.