Kunne du tænke dig at blive praktikvært?

Kunne du tænke dig at blive praktikvært, men ved du ikke helt, hvad det indebærer. Så læs bare videre. Herunder finder du nemlig et interview med PMUs praktikvejledere Hanne og Leif. Har du lyst til at åbne op for praktikpladser i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Hanne (9678 1435) eller Leif (9678 1434).

En praktikvejleders opgave 

Som en del af et forløb hos PMU indgår arbejdsprøvning i et eksternt praktikforløb. Det er en vigtig del af forløbet i PMU, fordi den unge skal ud og afprøve sig selv – derfor er det praktikvejledernes opgave at matche den unge med den rigtige praktikplads. Hanne og Leif forklarer:

Vores opgave som praktikvejledere er at afklare, hvilke ønsker og muligheder den unge har for at komme i praktik. Vi sætter os sammen med den unges socialrådgiver og værkstedslærer og tager en snak om et muligt praktikforløb. Vores arbejde handler kort fortalt om, at vi skal tage udgangspunkt i den unge og så finde en praktikplads, der er realistisk indenfor den gren, som den unge interesserer sig for.

Herefter finder Hanne og Leif i samråd med den unge en praktikplads, som de efterfølgende besøger sammen med den unge.

Vi laver et praktikaftalebesøg hos praktikværten, hvor den unge får hilst på værten og vi får en snak om, hvad det er arbejdspladsen kan tilbyde og hvad der forventes af den unge. Efter denne snak bliver der som oftest indgået en aftale om, at den unge kan starte i praktik herefter.

Det handler om, hvad der skal ske efter PMU

Praktikforløbene er ganske vigtige for de unge, fordi de skal forberede de unge på livet efter PMU. Derfor bliver forløbene også nøje tilrettelagt. Et praktikforløb starter typisk med en aftale om, at den unge er der 1 uge eller 2 til afprøvning for at finde ud af, om det er den rette konstellation. Både Hanne og Leif anbefaler dog, at den unge er i praktik i minimum 3 måneder, så den unge får afprøvet sine forventninger og lærer mere om det givne fag og arbejdsområde.

Praktikken handler jo om, at de unge finder ud af, hvad skal de, når de ikke skal være hos os længere. Og når de er i praktik i længere tid og falder godt til, så får de nogen gange lov at fortsætte i et EGU-forløb eller fleksjob.” fortæller Leif.

Sammen med praktikværten er det Hanne og Leifs job at sørge for at få den unge afklaret i forhold til, hvilken type ansættelse den unge kan administrere. Den fremtidige beskæftigelse har også indflydelse på praktikpladsens lokation:

Vi gør jo også meget ud af at finde praktikpladser i de unges hjemkommuner, så de får en praktikplads og et netværk, de kan fastholde, når de flytter fra PMU og hjem til deres eget område igen.”

Den unge står ikke alene

Det er en stor oplevelse at komme ud i praktik. Derfor sørger Hanne og Leif også for at være tilstede.

Vi følger den unge rigtig tæt alt efter, hvilket behov den unge har. Det kan være vi kigger forbi praktikpladsen 1-2 gange om ugen eller det kan være vi kommer hver 14. dag. Det er meget forskelligt. Men ofte besøger vi også praktikpladsen for praktikværtens skyld, hvis der skulle være nogle spørgsmål, problematikker eller lignende.

At være praktikvært

Hanne og Leif har et stort netværk af praktikværter – faktisk har de over 200 værter i kartoteket – men de leder også altid efter nye. Hanne forklarer værternes engagement på følgende måde:

De fleste af praktikværterne er praktikværter, fordi de synes, at vores unge også skal have en chance i livet. De besidder en stor rummelighed og er klar til at lægge de ressourcer i vores unge, som det altid vil kræve i starten af et praktikophold.”

Hun mener dog også, at hendes og Leifs arbejde har noget at sige:

Leif og jeg sidder klar, hvis der skulle være det mindste. Det betyder noget, at vi er til rådighed, for så kan vi tage tingene i opløbet. Samtidig er vi også gode til at klæde praktikværterne på til opgaven. Det hører jeg, betyder meget hos værterne.

Har du også lyst til at åbne op for praktikpladser i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Hanne (9678 1435) eller Leif (9678 1434).