Ledige pladser på botilbuddet Portalen for 16-18årige

Er du ung under 18 år og gerne vil bo hos PMU, så har vi godt nyt. Der er nemlig også ledige pladser hos PMUs Portalen.

Portalen er et botilbud for unge med særlige behov i alderen 16-18 år med døgnbemanding. Det målrettede pædagogiske arbejde hos Portalen skal sikre, at den unge bliver guidet og hjulpet på rette vej til et selvstændigt og godt voksenliv. Ikke kun iforhold til at kunne bo selv, men også i forhold til at kunne deltage i sociale relationer, have et fritidsliv, og at kunne passe og fastholde sit arbejde. Samtidig betyder det at bo med andre unge – der har de samme udfordringer – at den unge oplever et fællesskab og et tilhørsforhold, som måske tidligere har været svært at finde. Portalen er placeret i Kvissel på Concordiavej 4. Her er der plads til 6 unge efter Servicelovens §66, og der er tilknyttet 6 medarbejdere samt sovende nattevagt.

Kunne du tænke dig at høre mere om Portalen, så tryk her eller kontakt daglig leder Jenny Krogh på jk@pmu.dk eller 29166426

Psssst… Der er også plads til dig over 18 år i et af PMUs andre huse. Se mere her.