Medarbejdere

PMU er kendt for vore kompetente og engagerede medarbejdere. Vi huser mange forskellige fagligheder, der alle yder en målrettet indsats for at sikre, at vores unge får det bedste forløb på PMU. Vi har ca. 50 medarbejdere fordelt på lærere, socialpædagoger, håndværkere, administrative medarbejdere, socialrådgivere og studerende fra socialrådgiveruddannelsen, Aalborg Universitet. Vi har desuden en del ansat i enten fleks- eller skånejob.

Sammensætningen af mennesker med forskellig erfaringsbaggrunde giver os en større bredde og mangfoldighed i arbejdet med de unge. Det giver luft i de drøftelser, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde. Samtidig gør vi meget ud af at opkvalificere og efteruddanne vores medarbejder for at fastholde kvaliteten i vort arbejde. Vi afholder og deltager løbende i kurser, som har relevans for og styrker arbejdet med de unge.

Tip! Søger du en af vores medarbejdere? Så find dem her