Mentorstøtte

 

PMU tilbyder også mentorstøtte. Mentorstøtte er et supplement, der skal fremme, at den unge deltager i eller fastholder aktiviteter, tilbud, uddannelse eller ansættelse. Det er mentorens opgave at støtte, rådgive og vejlede den unge og på den måde gøre det nemmere for den unge at overskue forløbet, som han/hun er i. Støtten kan både være af social og/eller faglig karakter.

Mentorstøtten kan omfatte
  • Rådgivning i og vejledning om sociale kompetencer
  • Rådgivning i og vejledning om præstationsforventninger
  • Støtte vedrørende den unges sociale netværk
  • Administrativ rådgivning
  • Samfundskendskab
  • Forberedelse til arbejdslivet
  • Rådgivning i og vejledning om økonomi
  • Rådgivning i og vejledning om etik, moral, livskvalitet og identitetsdannelse
  • Rådgivning og vejledning i praktiske gøremål
  • Rådgivning og vejledning om fritid
Målgruppe for mentorstøtten

Metorstøtten er til de unge i alderen 16-30 år, som har brug for en ekstra hjælpende hånd til at fastholde den uddannelsesplan, arbejdsplan, botræningsplan eller lignende, som de er igang med. Mentorstøtten er derfor et supplement til en målgruppe, der har brug for ekstra opbakning, som skal styrke deres muligheder for at mestre tilværelsen.

Tryk her, hvis du vil læse mere om Mentorstøtte i Lov om Aktiv Beskæftigelse §167.