Om PMU

PMU (praktisk medhjælper udvikling) tilbyder unge med særlige behov en god begyndelse på voksenlivet. I PMU får den unge afprøvet og udviklet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid.

PMU har mange års erfaring med at arbejde med unge med særlige behov. PMU er en selvejende institution og udsprang fra Tolne Efterskole i 1988, fordi vi ønskede at skabe et alternativ for de unge efter 10. klasse. Siden da har vi været med til at skabe (lige)værdige forhold for gruppen af unge, der har svært ved at gøre brug af de eksisterende tilbud i det etablerede uddannelsessystem. Gennem dette arbejde er vi med til at skabe livskvalitet for vores unge. Livskvalitet bl.a. forstået som livsglæde for den unge over, at tingene lykkes, og at der nu også er en række muligheder og udfordringer for dem i det voksenliv, som venter forude. De er med på vognen. De befinder sig ikke kun i nødsporet.

Socialøkonomi – det handler om at støtte de unge

PMU er ligeledes en socialøkonomisk virksomhed og har været det i mange år. Faktisk kan man sige, at vores værksteder hver især er små socialøkonomiske virksomheder, hvor overskuddet går til reinvesteringer i nye værksteder, projekter og muligheder for PMUs unge. Vi har desuden flere medarbejdere ansat på særlige vilkår – heriblandt også tidligere elever.

Et kørekort til voksenlivet

Vi har gennem årene arbejdet med af få “afklaret” uafklarede spørgsmål for mange unge med særlig behov, der ikke umiddelbart passer ind i tidernes skiftende skabeloner og modeller, hvor vækst har været og er et mantra, som ikke alle kan leve op til. Der er tale om unge, der mangler selvtillid, som har mistet troen på dem selv og derfor har brug for en særlig indsats i udviklingen af kompetencer og selvværdsfølelse. Vi gør vores ypperste for at skabe trygge og samtidig udviklende rammer for vores unge. Vi klæder dem på og giver dem de rette værktøjer til et selvstændigt voksenlivet. De unge får så at sige; et kørekort til voksenlivet.

Tip! Vil du gerne læse mere om PMU som socialøkonomisk virksomhed? Så tryk her.

10541-1
Luftbillede af hovedbygningen Kuben i Sindal sommeren 2016. PMU-bogstaverne er dannet af 55 medarbejdere og unge.