Opdatering: Information om coronavirus og PMU

Opdatering fra den 22. april 2020

Kære alle,

Vi må desværre meddele, at PMUs dimissions- og sommerfest den 26. juni 2020 er aflyst. Det sker på baggrund af regeringens udmeldinger om smitterisici i større forsamlinger.

Vi er meget ærgerlige, men ser det som et nødvendigt valg for at passe på vores unge, medarbejdere og pårørende.

De unge, der færdiggør deres STU-forløb hos PMU får selvfølgelig stadig markeret deres afslutning med en hue etc. Kontakt Jeres kontaktperson for mere info herom.

Har du spørgsmål hertil, kan du kontakte den tilknyttede vejleder eller ringe til konstitueret forstander Solveig Vejen på 96 78 14 03.

Opdatering fra den 8. april 2020.  

Kære forældre, pårørende og samarbejdspartnere.

Vi skal passe rigtig godt på hinanden, derfor følger vi i PMU fortsat myndighedernes retningslinjer, som de senest blev meldt ud på pressemødet den 6. april 2020. Se iøvrigt www.coronasmitte.dk.   

Det betyder, at vi til og med den 10. maj 2020 fortsat må aflyse møder og aktiviteter, hvor vi er flere samlet. Se vores generelle tiltag i opdateringen længere nede på denne side fra den 26. marts. Vi vil selvfølgelig stadig være i løbende dialog med både de unge, deres pårørende og vores samarbejdspartnere.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Solveig Vejen på 28 35 66 60.  

Herudover kan du på hverdage kontakte PMU på hovednummeret på 96 78 14 00. Mandag-torsdag i tidsrummet 8.00-15.00 og fredag 8.00-13.00.

Opdatering fra den 26. marts 2020.

Kære forældre, pårørende og samarbejdspartnere.

Den 23. marts meldte regeringen ud, at alle tiltag mod coronavirussen forlænges.

Som følge heraf vil PMU også fortsætte med vores tiltag for at mindske smitterisici. Vi vil gøre vores bedste for at passe på hinanden, og følger derfor retningslinjerne, så godt vi kan. Alle møder og aktiviteter, hvor flere er samlet, aflyses derfor til og med den 13. april 2020.

Boenheder
Vi har opfordret alle unge (for hvem det er muligt) til at opholde sig hjemme ved forældre, pårørende eller lign.

De unge, som bor i et af PMUs bofællesskaber, vil fortsætte med at få vejledning og bostøtte. De af vores unge, der får støtte i eget hjem, vil også fortsat få støtte. Her vil vi dog i videst muligt udstrækning vejlede via telefon, skype eller facetime. Det vil blive planlagt i dialog med den enkelte unge.

Lukker for besøg i boenhederne
Vi har valgt at lukke ned for besøg i husene som følge af de retningslinjer, der er sendt ud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende besøg på bosteder og andre institutioner. Læs mere her: https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/  

Vi håber, at alle venner, forældre og pårørende vil hjælpe os med at passe på hinanden og følge retningslinjerne. Hvis et besøg er nødvendigt, er det muligt at komme i kontakt med vejlederne via telefon eller mail. 

Værkstederne
Værkstederne gennemfører ikke den almindelige undervisning som følge af regeringens retningslinjer. Jævnfør bekendtgørelsen om nødundervisning er PMU ikke forpligtet til at fjernundervise, idet værkstedsundervisningen består af praktisk orienteret undervisning. Værkstedslærerne har dog løbende kontakt med de unge og vil så vidt muligt føre dialog med de unge om retningslinjer og mulige aktiviteter.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til PMUs viceforstander Solveig Vejen på 28 35 66 60.

Vi vil løbende opdatere her på siden, når der sker ændringer.