PMU er sat under forskningsluppen

PMU og særligt vores pædagogik bliver i disse dage sat under forskningsluppen. PMU er nemlig blevet udvalgt som undersøgelsesobjekt i Ph.d. projektet ‘God uddannelse for alle unge – også for unge med særlige behov’. Bag dette projekt står chefkonsulent og Ph.d. Stipendiat Leo Komischke-Konnerup, som kommer fra Forskning og Udvikling på University College Syddanmark.

Ph.d. projektet er knyttet til udviklingsprojektet ‘God Uddannelse til Alle Unge’. De to projekter søger på hver deres måde at undersøge og diskutere, hvad god uddannelse for unge med særlige behov er. PMUs målgruppe er unge med særlige behov, der enten har boglige, indlærings- eller funktionsmæssige vanskeligheder. Disse unge har ofte lidt nederlag i deres skoleliv, fordi de har været udfordret på deres faglige kompetencer. Når PMU bliver sat under luppen i denne sammenhæng skyldes det, at vi i PMU praktiserer uddannelse på en anden måde end hos de ordinære uddannelsesinstitutioner. Vores tilgang er særligt anderledes, fordi vi tænker uddannelse praksisrettet og helhedsorienteret. Det er denne orientering og pædagogikken bag, som projektet ønsker at undersøge.

Til Ph.d. projektet har Leo udvalgt 3 institutioner, som han vil gå i dybden med. Det drejer sig om Tolne Efterskole, Værkstedsskolen Ørnehøj og ikke mindst PMU. Leo har i timevis observeret undervisningssituationerne ved at følge dagligdagen på Uddannelseshuset Basen, værkstedet Kiramik og bofællesskabet på Vendelbogade. Disse observationer skal sammen med interviews og dialogmøder med PMUs medarbejdere danne en del af projektets empiri.

Den første undersøgelse begyndte i uge 7 i PMU og strækker sig til ultimo juni. Efter sommerferien tager Leo fat på Tolne Efterskole og fra februar 2015 starter det sidste forløb på Ørnehøj. Alle empiriske undersøgelser forventes at være afsluttet sommeren 2015.

Vi glæder os i PMU rigtig meget til at se Leos endelig konklusioner, når han er færdig med Ph.d.-projektet.