PMU og de nordjyske restriktioner

Hermed en opdatering fra PMU vedrørende de nordjyske restriktioner gældende fra mandag den 9. november til og med den 3. december.  

Værkstedsundervisning

PMU går i forbindelse med restriktionerne ind under kategorien ’Ungdomsuddannelse’. Det vil sige, at vores unge skal forvente at modtage 50% fysisk undervisning på det værksted, som den enkelte unge er tilknyttet. Alle vores unge vil weekenden over blive kontaktet af deres faglærere og få mere information om, hvornår og hvordan de skal møde. 

Praktik

De unge, der er i praktik, bliver kontaktet af deres praktikvejledere. De skal enten fortsætte deres praktik eller undervises på et af PMUs værksteder. 

Transport

Al kollektiv trafik er indstillet, men PMU vil sørge for, at alle unge bliver fragtet til og fra deres værksted.

 

Boenhederne

De unge, der bor hos os, hører til den kommune, hvor deres botilbud ligger. Det vil være enten Hjørring eller Frederikshavn Kommune. Vejlederne i husene vil sørge for, at de unge bliver informeret om restriktioner og lignende. Vi gør opmærksom på, at de unge kun må rejse mellem kommunerne i undervisnings- eller arbejdsøjemed. Rejser den enkelte unge over en kommunegrænse for at besøge forældre eller lign. må den unge ikke vende tilbage til bofællesskabet før den 3. december. 

Spørgsmål?

Har du som forælder eller pårørende spørgsmål, kan du kontakte nærmeste vejleder eller faglærer. Forstander Solveig Vejen kan ligeledes kontaktes på mobil nummer 28 35 66 60. 

En kritisk funktion

Administrative medarbejdere i PMU, som ikke er i berøring med de unge i dagligdagen, arbejder hjemme. Vejledere, rådgivere og faglærere varetager en kritisk funktion og vil fortsætte arbejdet på værkstederne og i husene.