PMU søger medarbejder med socialpædagogisk erfaring

cropped-bobler-3.png

PMU – Praktisk Medhjælper Udvikling- i Sindal søger en medarbejder med en stærk og god socialpædagogisk erfaring fra tidligere arbejde inden for området.

Du bliver tilknyttet botilbud Concordiavej – et botilbud for unge med særlige behov efter Servicelovens §66 og §107 tilbud – i en fuldtidsstilling. Botilbuddet er beliggende i Kvissel mellem Sindal og Frederikshavn. Concordiavej er under tilsyn af Socialtilsyn ØST.

Tilbuddet er godkendt til aldersgrupperne 16-18 år og 18-30 år. For begge målgrupper gælder, at de har en række forskellige indlærings og sociale problemer og udfordringer. Gennem målrettet og individuelt tilrettelagt botræning skal målgrupperne kvalificeres til bl.a. et STU forløb eller andre fremadrettede kvalificeringsforløb for uddannelse, beskæftigelse og bosætning.

For stillingen gælder nedenstående sociale og pædagogiske tilgange og holdninger til det daglige arbejde med målgruppen:

Vi forventer, at du har en god psyke, et godt humør, er glad og positiv, har energi og vilje, er samarbejdsorienteret, fleksibel, målrettet og målbevidst, at indsats kommer før klokken, at du har et budskab, har noget på hjertet og har et mål med dit arbejde og er udviklingsorienteret.

Du skal være tydelig i dit arbejde og se nye muligheder og udfordringer og stille dig til rådighed og ikke i vejen for udvikling. Ansøgere skal have en holdning og praksis til inddragelse af og samarbejde med de unge.

Vi ser gerne ansøgere, som har interesse for motion og bevægelse og ansøgere, der i øvrigt vil kunne bidrage med aktivitetsfremmende aktiviteter. Stillingen er omfattet af skiftende arbejdstider på hverdage og i weekender.

Der er indgået en lokalaftale med Socialpædagogernes Landsforbund, Nordjylland.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forstander Solveig Vejen, mobil 2835 6660 eller ved daglig leder, Jenny Krogh, mobil 2916 6426.

Ansøgningsfrist 18. august 2021. Tiltrædelse snarest og senest 1. oktober 2021. 

Din ansøgning sendes til hs@pmu.dk. Mærk ansøgningen “Medarbejder til Concordiavej” og angiv gerne, hvor du er blevet gjort opmærksom på jobopslaget.

Du kan læse mere om PMU og Concordiavej på www.pmu.dk

cropped-bobler-3.png