PMU tilbyder

Uddannelses- og bostedet PMU

I PMU tilbyder vi en lang række muligheder for unge med særlige behov og deres familier. For de unge er der både mulighed for at komme i et STUforløb, afklaringsforløb, ressourceforløb, botræning, opkvalificering og vejledningsforløb, praktik, mentorstøtte og støtte til fritidsaktiviteter. Hertil tilbyder vi familieterapi og en støtteperson til den unge og dennes familie. Vi tilbyder desuden også erhvervsafklaring til personer over 25 år. 

 

Tip! Læs meget mere om de enkelte tilbud under hvert menupunkt i menulinien.

Vil du gerne have en rundvisning hos PMU eller skal PMU komme til Jer og fortælle om vores ydelser og tilbud, så kontakt gerne Solveig Vejen på sv@pmu.dk eller på tlf. nr. 96 78 14 03.

Socialøkonomi

PMUs værksteder har tilsammen et meget bredt sortiment af varer og serviceydelser. Vi sælger til private, og i høj grad også til erhverv. Det gælder for alle vores varer, at kvaliteten er i top: Frilandsgrisene fra Lyngsågård har haft de bedste levevilkår, grøntsagerne fra Væksthuset er blevet passet og plejet med kærlighed og sådan fortsætter standarden i alle vores værksteder. Vi adskiller os dog også fra andre erhverv, idet vi i vores arbejde altid tager hensyn til de unge, der er i arbejdstræning på værkstederne. Det vil sige, at pædagogikken i arbejdet bliver prioriteret højt.

Værkstedernes eventuelle overskud går til nye projekter for de unge og vi sørger altid for, at vi ikke er konkurrenceforvridende. Så når vi siger, at vi er socialøkonomiske, så betyder det, at når du handler hos et af PMUs værksteder, så støtter du unge med særlige behov. Det er samtidig også gavnligt for samfundet generelt, idet du er med til at sikre, at flere unge bliver klædt på til at kunne varetage et arbejde.

Kunne du tænke dig at handle med et af vores værksteder, kan du kontakte det pågældende værksted. Læs mere ved at trykke her