Arbejdsprøvning i eksternt praktikforløb

De unge i PMU har også mulighed for at blive arbejdsprøvet i ekstern praktik. PMU har mange års erfaring med at sende vore unge ud i praktik og derfor har vi også et solidt og bredt netværk med nordjyske virksomheder, hvor de unge har mulighed for at komme i praktik. Det kan enten være i forbindelse med deres STU-forløb, et arbejdsafklaringsforløb eller et ressourceforløb. Den eksterne praktik skal give de unge en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og give dem en indsigt i, hvad det vil sige at indgå i et arbejdsfællesskab. Hertil skal forløbet udvikle elevens personlige kompetencer og kvalifikationer. Kort fortalt skal forløbet altså give eleven en række faglige og sociale kompetencer, der kan styrke elevens videre tilknytning til arbejdsmarkedet.

PMUs 2 praktikvejledere Hanne og Lisbeth er lette at genkende på landevejene, når de kører i PMUs biler, der er pakket ind i PMUs farver og logo. For Hanne og Lisbeth bruger meget af deres tid på at køre fra praktikplads til praktikplads. De opsøger nye praktikpladser, de laver praktikaftalebesøg og opfølgningsmøder, de besøger de unge på praktikpladserne og så videre. Alt dette for at sikre, at PMUs unge kommer i et givende praktikforløb, og at både den unge og praktikværten har haft en god og lærerig oplevelse med praktikforløbet. Der er mange faktorer, der spiller ind på praktikforløbet, og herunder fortæller Hanne og Lisbeth mere om det at være i praktik.

En praktikvejleders opgave

Som en del af et forløb hos PMU indgår arbejdsprøvning i et eksternt praktikforløb. Det er en vigtig del af forløbet i PMU, fordi den unge skal ud og afprøve sig selv – derfor er det praktikvejledernes opgave at matche den unge med den rigtige praktikplads. De forklarer:

Vores opgave som praktikvejledere er at afklare, hvilke ønsker og muligheder den unge har for at komme i praktik. Vi sætter os sammen med den unges socialrådgiver og værkstedslærer og tager en snak om et muligt praktikforløb. Vores arbejde handler kort fortalt om, at vi skal tage udgangspunkt i den unge og så finde en praktikplads, der er realistisk indenfor den gren, som den unge interesserer sig for.

Herefter finder Hanne og Lisbeth i samråd med den unge en praktikplads, som de efterfølgende besøger sammen med den unge.

Vi laver et praktikaftalebesøg hos praktikværten, hvor den unge får hilst på værten og vi får en snak om, hvad det er arbejdspladsen kan tilbyde og hvad der forventes af den unge. Efter denne snak bliver der som oftest indgået en aftale om, at den unge kan starte i praktik herefter.

Det handler om, hvad der skal ske efter PMU

Praktikforløbene er ganske vigtige for de unge, fordi de skal forberede de unge på livet efter PMU. Derfor bliver forløbene også nøje tilrettelagt. Et praktikforløb starter typisk med en aftale om, at den unge er der 1 uge eller 2 til afprøvning for at finde ud af, om det er den rette konstellation. Både Hanne og Lisbeth anbefaler dog, at den unge er i praktik i minimum 3 måneder, så den unge får afprøvet sine forventninger og lærer mere om det givne fag og arbejdsområde.

Praktikken handler jo om, at de unge finder ud af, hvad skal de, når de ikke skal være hos os længere. Og når de er i praktik i længere tid og falder godt til, så får de nogen gange lov at fortsætte i et EGU-forløb eller fleksjob.” fortæller Hanne.

Sammen med praktikværten er det Hanne og Lisbeths job at sørge for at få den unge afklaret i forhold til, hvilken type ansættelse den unge kan administrere. Den fremtidige beskæftigelse har også indflydelse på praktikpladsens lokation:

Vi gør jo også meget ud af at finde praktikpladser i de unges hjemkommuner, så de får en praktikplads og et netværk, de kan fastholde, når de flytter fra PMU og hjem til deres eget område igen.”

Den unge står ikke alene

Det er en stor oplevelse at komme ud i praktik. Derfor sørger Hanne og Lisbeth også for at være tilstede.

Vi følger den unge rigtig tæt alt efter, hvilket behov den unge har. Det kan være vi kigger forbi praktikpladsen 1-2 gange om ugen eller det kan være vi kommer hver 14. dag. Det er meget forskelligt. Men ofte besøger vi også praktikpladsen for praktikværtens skyld, hvis der skulle være nogle spørgsmål, problematikker eller lignende.

At være praktikvært

Hanne og Lisbeth har et stort netværk af praktikværter – faktisk har de over 200 værter i kartoteket – men de leder også altid efter nye. Hanne forklarer værternes engagement på følgende måde:

De fleste af praktikværterne er praktikværter, fordi de synes, at vores unge også skal have en chance i livet. De besidder en stor rummelighed og er klar til at lægge de ressourcer i vores unge, som det altid vil kræve i starten af et praktikophold.”

Hun mener dog også, at hendes og Lisbeths arbejde har noget at sige:

Lisbeth og jeg sidder klar, hvis der skulle være det mindste. Det betyder noget, at vi er til rådighed, for så kan vi tage tingene i opløbet. Samtidig er vi også gode til at klæde praktikværterne på til opgaven. Det hører jeg, betyder meget hos værterne.

Har du også lyst til at åbne op for praktikpladser i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Hanne (9678 1435) eller Lisbeth (9678 1439).

Praktikvejledere på farten

Så ser du en af de to farverige biler på vejene, så er det Hanne eller Lisbeth, der er ude og sikre de bedste praktikpladser til PMUs unge. Giv dem gerne et vink 🙂

Bilerne er dekoreret af den Socialøkonomiske virksomhed Huset Venture i Århus. PMU har altid haft et godt samarbejde med Huset Venture Århus såvel som med Huset Venture Nordjylland.

praktikvært-01

Kunne din virksomhed tænke sig at åbne en praktikplads for en af vores elever? Så kontakt gerne praktikkoordinator Hanne Knudsen på 9678 1435