Arbejdsprøvning i eksternt praktikforløb

De unge i PMU har også mulighed for at blive arbejdsprøvet i ekstern praktik. PMU har mange års erfaring med at sende vore unge ud i praktik og derfor har vi også et solidt og bredt netværk med nordjyske virksomheder, hvor de unge har mulighed for at komme i praktik. Det kan enten være i forbindelse med deres STU-forløb, et arbejdsafklaringsforløb eller et ressourceforløb. Den eksterne praktik skal give de unge en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og give dem en indsigt i, hvad det vil sige at indgå i et arbejdsfællesskab. Hertil skal forløbet udvikle elevens personlige kompetencer og kvalifikationer. Kort fortalt skal forløbet altså give eleven en række faglige og sociale kompetencer, der kan styrke elevens videre tilknytning til arbejdsmarkedet.

praktikvært-01

Kunne din virksomhed tænke sig at åbne en praktikplads for en af vores elever? Så kontakt gerne praktikkoordinator Hanne Knudsen på 9678 1435