Samarbejde og netværk

Ringene

Samarbejde og netværk er i høj kurs i PMU. PMU samarbejder med flere forskellige foreninger og virksomheder. Vi samarbejder med små og store virksomheder, så vores unge kan komme i ekstern praktik. Vi samarbejder med kursus- og uddannelsessteder, der kan bidrage til vore unges udvikling. Vi samarbejder med foreninger, der varetager vore unges interesser og vi har et tæt samarbejde med vore unges forældre og hjemkommuner.

Foreningen Ligeværd

PMU er medlem af Landsforening Ligeværd, der arbejder for at skaffe ligeværdige forhold for børn, unge og voksne med særlige behov. Vi ønsker med vort medlemskab at være med til at støtte op om denne opgave og gennem vort daglige arbejde med de unge, sætte fokus på problemet og vise, at det er en samfundsinvestering at støtte arbejdet med mennesker med særlige behov.

 
Unge For Ligeværd

PMU har sin egen lokalafdeling af UFL (Unge For Ligeværd), som har klublokaler på Kuben i Sindal. PMU giver et tilskud til foreningens aktiviteter, der er af dels oplysende, dels kulturel og dels politisk karakter. UFLs overordnede mission er at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, men også at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab medlemmerne imellem. UFL arrangerer kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver medlemmerne inputs, oplysning og vigtigst af alt – gode oplevelser med ligestillede.

Praktikværterne

Nogle rigtig vigtige samarbejdspartnere for PMU er de mange praktikværter, som tager imod vores unge med åbne arme. Faktisk har vi flere end 200 værter i vores praktikkartotek. De fleste af praktikværterne er praktikværter, fordi de synes, at vores unge også skal have en chance i livet. De besidder en rummelighed og er klar til at lægge de ressourcer i vores unge, som det altid vil kræve i starten af et praktikophold og det sætter PMU stor pris på. Herunder kan du finde nogle af praktikværterne.Vi vil altid gerne have flere værter, så tøv ikke med at kontakte PMUs praktikvejledere Hanne (96781435) eller Lisbeth (96781439), hvis du eller din virksomhed er interesseret.