Samarbejde og netværk

Ringene

Samarbejde og netværk er i høj kurs i PMU. PMU samarbejder med flere forskellige foreninger og virksomheder. Vi samarbejder med små og store virksomheder, så vores unge kan komme i ekstern praktik. Vi samarbejder med kursus- og uddannelsessteder, der kan bidrage til vore unges udvikling. Vi samarbejder med foreninger, der varetager vore unges interesser og vi har et tæt samarbejde med vore unges forældre og hjemkommuner.

Foreningen Ligeværd

PMU er medlem af Landsforening Ligeværd, der arbejder for at skaffe ligeværdige forhold for børn, unge og voksne med særlige behov. Vi ønsker med vort medlemskab at være med til at støtte op om denne opgave og gennem vort daglige arbejde med de unge, sætte fokus på problemet og vise, at det er en samfundsinvestering at støtte arbejdet med mennesker med særlige behov.

.DigiSafe_Pris_Large

PMU har deltaget i Ligeværds projekt DigiSafe, der mundede ud i hjemmesiden og appen Digisafe. Denne indeholder læringsværktøjer til unge med særlige behov om NemID, Handel på internettet, sociale medier og e-Boks.

PMU deltager ligeledes i Ligeværds projekt Joballiancen, der er et 4-årigt projekt, der skal sikre jobs til unge med særlige behov – særligt efter bestået Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Projektet skal vise vejen til mere effektive veje til arbejdsmarkedet for udsatte og sårbare unge. 

Joballiancen består af:

  • PMU i samarbejde med Morsø og Frederikshavn kommune
  • Erhvervsskolen Vestjylland i samarbejde med Ringkøbing Skjern kommune
  • Castberggaard med Hedensted kommune
  • AspIT med Aabenraa og Sønderborg kommuner
  • Mou Hotel med Aalborg kommune.

Projektet finansieres af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og kommer fra “Puljen til bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)”. De fem uddannelsessteder har fået 9,2 mio kr.

STU-foreningen Consentio

Pmu er medlem af STU-foreningen Consentio, der har følgende formål: 

  • at samle og være STU-udbydernes fælles talerør
  • at bidrage til udviklingen af STU-tilbuddene
  • at sikre mangfoldighed i STU-tilbuddene

Læs nærmere om foreningen her.

Unge For Ligeværd

PMU støtter lokalafdeling af UFL (Unge For Ligeværd) Hjørring. PMU yder administrativ hjælp til klubben. Klubbens aktiviteter er af dels oplysende, dels kulturel og dels politisk karakter. UFLs overordnede mission er at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder, men også at skabe et inspirerende og stærkt fællesskab medlemmerne imellem. UFL arrangerer kurser, udlandsrejser, sommerfester, museumsbesøg og andre begivenheder, der giver medlemmerne inputs, oplysning og vigtigst af alt – gode oplevelser med ligestillede.

Praktikværterne

Nogle rigtig vigtige samarbejdspartnere for PMU er de mange praktikværter, som tager imod vores unge med åbne arme. Faktisk har vi flere end 200 værter i vores praktikkartotek. De fleste af praktikværterne er praktikværter, fordi de synes, at vores unge også skal have en chance i livet. De besidder en rummelighed og er klar til at lægge de ressourcer i vores unge, som det altid vil kræve i starten af et praktikophold og det sætter PMU stor pris på. Vi vil altid gerne have flere værter, så tøv ikke med at kontakte PMUs praktikvejledere Hanne (96781435) eller Lisbeth (96781439), hvis du eller din virksomhed er interesseret. 

Forskning og Udvikling på University College Syddanmark

PMU og særligt vores pædagogik var udvalgt som undersøgelsesobjekt i Ph.d. projektet ‘God uddannelse for alle unge – også for unge med særlige behov’. Bag dette projekt stod chefkonsulent og Ph.d. Stipendiat Leo Komischke-Konnerup, som kom fra Forskning og Udvikling på University College Syddanmark.

Læs afhandlingen her.