Seminar om Socialøkonomi

PMU er en socialøkonomisk virksomhed. Det har vi faktisk været mere end 20 år. Derfor deltager vi løbende i både konferencer og seminarer, hvor socialøkonomi og vilkårene bag bliver behandlet og diskuteret. Den 24. februar 2014 deltog vi i seminaret ‘Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte’ arrangeret af Kolding Kommune. Her fik vi mulighed for at diskutere social værdiskabelse med andre aktører, som har en interesse i at forbedre vilkårene for socialøkonomiske tiltag og organisationer. Det var et fantastisk spændende seminar, hvor vi både mødte andre socialøkonomiske virksomheder, hørte foredrag og oplæg og fik mulighed for at gå i dialog på tværs af kommuner, organisationer og myndigheder. Se programmet her.