Læringsmål Skoven

 

Undervisningen tager udgangspunkt i læring gennem praktisk produktion med varierende arbejdsopgaver i en vekselvirkning med værkstedsarbejde og -øvelser. 

 • Brændeproduktion og levering af brænde til vore kunder
 • Pyntegrønt- og juletræsproduktion
 • Opskæring af træ på eget savværk
 • Afhentning af tømmer med traktor og skovvogn
 • Vedligehold af maskiner
 • Vejvedligehold
 • Snerydning
 • Pleje af grønne områder ved PMU´s ejendomme og bofællesskaber.
 • Træfældning
 • Naturplejeopgaver
 • At samarbejde
 • At være en god kollega
 • At håndtere små og store maskiner
 • At arbejde udendørs uanset vejret
 • At få og tage ansvar

 

Arbejdstype

Skovværkstedet er arbejdspladsen for dig, der vil arbejde indenfor det grønne område og er indstillet på at arbejde udendørs året rundt. Arbejdet stiller krav til din udholdenhed og fysik, men vi tager udgangspunkt i og hensyn til dine personlige forudsætninger. Vi lægger stor vægt på, at opgaverne udføres på en ergonomisk hensigtsmæssig måde med fokus på din personlige sikkerhed.