Skovværkstedet på ekskursion

Af faglærer John Landergren

Skovværkstedet var torsdag den 9. april på en længe planlagt studietur. Der var afgang fra Kuben 07:00 med kursen sat mod Viborg, hvor dagens første besøg var HedeDanmarks forretning og centrallager for skovudstyr, HD2412. Herfra ekspederes ordrer til hele Europa og vi fik en rundvisning i de store lagerhaller. Rundturen sluttede i HD2412´s fysiske butik, hvorfra der sælges kvalitetsværktøj samt arbejds- og fritidsbeklædning. Her kunne eleverne få omsat de gavekort, som de hver især havde fået som tak for hjælpen med afvikling af juletræssæsonen i Tolne Skov i 2014. Der blev prøvet og sammenlignet og til slut indgået en række gode handler, så alle fik noget kvalitetsudstyr med sig hjem.

 

HedeDanmark

Derefter gik turen til HedeDanmarks hovedkontor på Klostermarken. Her skulle vi mødes med vores vært for dagen, skovfoged Morten Sørensen, som varetager den administrative drift af Tolne Skov og som vi derfor allerede kendte godt. Vi fik en spændende rundvisning af skovridder ved HedeDanmark, Christian Als, som også er bestyrelsesformand for Tolne Skov. Vi startede udenfor ved en bronchestatue af Dalgas, som startede opdyrkning af de danske hedearealer og dermed skabte grundlaget for Hedeselskabet – det nuværende HedeDanmark. I kælderen under den store bygning var der indrettet et museum, hvor hele historien er beskrevet og en stor samling af værktøj og fotos er udstillet. Christian Als gav os en grundig rundvisning og forklarede livligt om de forskellige perioder i selskabets historie frem til i dag. En af vore elever bemærkede hertil, at ”hvis man ikke ved, hvor man kommer fra, så kan man ikke vide, hvor man er på vej hen” – en meget rammende kommentar.

 

Skærbæk Plantage

Således oplyste satte vi os i bussen og fortsatte turen sydover sammen med Morten. Næste stop var Skærbæk Plantage, som Morten også varetager driften af gennem HedeDanmark. Plantagen er en enestående ejendom på 1500 hektar, ejet af Christian Kjær. Selv om der er meget skov, har ejendommen primært rekreative formål med jagten i højsædet. Der er en meget stor bestand af kronvildt i området. De ville desværre hverken hilse på os eller ses, vi prøvede ellers mange af de ”sikre” steder. Ulven som også er jævnlig gæst på de kanter, så vi heller ikke noget til. Den er meget sky og de færreste får den nogensinde at se i naturen. Vi spiste vores medbragte frokost på et imponerende højdedrag med vidstrakt udsigt over enorme mosearealer. Nede i mosen gik to traner rundt og vi fik senere at vide, at det er det eneste ynglende tranepar på ejendommen, så det var en god og speciel oplevelse at se dem. Morten fortalte os om driften af ejendommen og de mange tiltag, der gøres for at pleje og bevare den unikke natur. 2/3 af distriktet er omfattet af Natura2000, et fælles-europæisk naturbeskyttelsesprogram med nogle fastlagte retningslinjer, som de enkelte lande og skovejere er underlagt.

 

Kastestænger

Vi talte med skytten Allan, som passer skovdistriktet til daglig og sørger for fodring og vildtpleje samt planlægger de store jagter, der afholdes. Vi så blandt andet maskinhallen med en imponerende samling af kastestænger, som er ”geviret” på kronhjorten og som hjorten taber hvert år, kun for kort tid efter at sætte et nyt og større ”gevir”. Når kronhjorten er 12 år er den størst og stærkest kropsligt og dermed mest værdifuld trofæ-mæssigt. Vi fik en god snak med Allan, som delte ud af sin store viden om kronvildt og jagt og som gerne forklarede de forskellige fagudtryk for os undervejs.

 

Efter at have sagt farvel til Allan og takket Morten for en begivenhedsrig og fagligt meget anderledes undervisningsdag, kørte vi nordpå igen. Der var ro i bussen, men vi har meget med tilbage, som vi kan snakke om i frokoststuen i den kommende tid.