Socialøkonomi

PMU er først og fremmest et uddannelses- og bosted for unge mennesker med særlige behov, men vi er også stolte over at kunne kalde os selv en socialøkonomisk virksomhed. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, idet vores virke og indtjening skal fremme sociale formål. Vi har en social mission og geninvensterer eventuel økonomisk overskud med henblik på at skabe bedre vilkår for vore unge. Helt konkret har vi i PMU mange små socialøkonomiske virksomheder, idet alle vore værksteder sælger varer eller serviceydelser, og overskuddet herfra reinvesterer vi i værkstederne eller i nye projekter for vore unge. PMU er således en socialøkonomisk virksomhed, der både arbejder med og for de socialt udsatte.

At handle socialøkonomisk
PMU arbejder dagligt med at klæde udsatte unge på til et selvstændigt voksenliv, hvor de kan tage vare på sig selv. Det er vigtigt for os, at vi skaber plads til vore elever på arbejdsmarkedet. Derfor har vi et godt samarbejde med flere virksomheder, hvor vore elever har mulighed for at komme i praktik og eventuelt blive guidet videre til et skånejob, fleksjob eller ordinær ansættelse. Vi har dog også flere virksomheder som kunder, som køber vores varer eller servicer fra værkstederne. Det gør de både fordi vi er dygtige og kompetente håndværkere, men også fordi de gerne vil tage et socialt ansvar og handler derfor socialøkonomisk.

I PMU vil vi gerne gøre en forskel. Vi vil sikre, at vore unge får de bedst mulige vilkår for at udvikle sig og finde deres egen plads i samfundet. Det sikrer vi blandt andet ved at være en socialøkonomisk virksomhed, der skaber gode rammer og vilkår for vore elever.

Du kan lære mere om, hvad Socialøkonomi er i denne video af Socialstyrelsen:

For at se denne YouTube video bedes du acceptere, at YouTube – som tredje part – leverer video-servicen og at de anvender cookies.

Du kan læse mere her: YouTube privacy policy

Når du accepterer dette, gemmes dit valg og du kan se videoen.

Tip! Se mere om vores værksteder her.