Spørgelystne unge til vælgermøde

Spørgsmålene var mange fra de unge med særlige behov, der deltog i dagens vælgermøde hos PMU. Folketingskandidater fra et bredt udvalg af partier sad klar til at svare på de unges spørgsmål.

Hele otte kandidater havde nemlig sagt ja til et deltage i dagens debat ved PMU. Karl Bornhøft fra Socialistisk Folkeparti, Henrik Bucchave fra Venstre, Susanne Zimmer fra Alternativet, Per Møller fra Det Konservative Folkeparti, Marianne Jelved fra Radikale Venstre, Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti, Peder Hvelplund fra Enhedslisten og Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet.

Spørgelystne unge
Esben Kullberg fra foreningen Ligeværd styrede debatten, og bad indledningsvist kandidaterne introducere sig og kort udpensle deres politik for de unge. Efterfølgende blev der åbnet op for spørgsmål, og en håndfuld unge fingre røg i vejret. Unge med særlige behov har nemlig også en interesse i at få politikerne i tale.

Det frie uddannelsesvalg?
Spørgsmålene var mange, men særligt den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse blev omdrejningspunkt for dagens debat. For hvorfor er STU’en ikke en statslig uddannelse med samme vilkår som andre uddannelser? Hvorfor har unge med særlige behov ikke frit uddannelsesvalg og kan vælge den uddannelsesudbyder de vil? Og hvorfor får unge med særlige behov ikke et ungdomskort til den kollektive trafik?

Herudover spurgte de unge ind til relevante emner såsom førtidspension, beskæftigelsesmuligheder, ulighed i sundhed, specialundervisning, forsørgelsesgrundlag, boforhold og – muligheder, kollektiv transport mm.

Bred opbakning til at støtte unge med særlige behov
De otte kandidater gav alle udtryk for at være blevet klogere på de problemstillinger, som unge med særlige behov oplever og alle kandidaterne var ligeledes enige om at arbejde videre med udfordringerne.

Jeg håber, I er blevet beriget af mødet med disse unge mennesker, som tydeligt også er politisk interesserede” Sluttede Esben Kullberg dagen af med, hvorefter han og de otte kandidater opfordrede de unge til at gå i stemmeboksen og sætte deres kryds den 5. juni.