Støtteperson

I PMU tilbyder vi også en støtteperson til forældre i forbindelse med barnets/den unges anbringelse uden for hjemmet. Støtteperson til forældrene skal være med til at dække de behov, som forældrene har under barnets/den unges anbringelse og skal være med til at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring den unge. Støttepersonen støtter og lytter til forældrene. En støtteperson kan hjælpe forældre med at håndtere de følelser, der er i forbindelse med anbringelsen og støttepersonen er uvildig og uafhængig af kommunen.

Støttepersonen kan medvirke til, at forældrene støttes til at blive afklaret i forhold til anbringelsen, og at forældrene under anbringelsen hjælpes til at forbedre forældreskabet og fastholde kontakten til den unge. Herudover kan en støttepersonen bidrage til at støtte forældrene på en række andre punkter, f.eks. med at løse de problemer, der har været medvirkende til, at den unge måtte anbringes uden for hjemmet. Det er vigtigt at pointere, at støttepersonen ikke varetager opgaver af behandlingsmæssig karakter.

Kontakt støtteperson Solveig Vejen på sv@pmu.dk eller 28 35 66 60.

Tip! Læs meget mere om støtteordningen fra Serviceloven §54 på Foreningen af Professionelle Støttepersoners hjemmeside.