Stor produktion af kartoffelkasser på Danmade

De seneste mange uger har de knoklet på PMUs træværksted Danmade. De unge på værkstedet har fået en bestilling på 300 kartoffelkasser og godt ført an af faglærer Per Falk, er de unge nu ved at være i mål med opgaven – før tid vel og mærket. Dagsdato har værkstedet produceret 271 af de 300 kasser. De resterende mangler blot at blive samlet.

Faglærer Per Falk har indrettet genenmskuelige arbejdsstationer, som skal hjælpe processen og gøre det håndterbart og overskueligt for de unge. Det er dog ifølge Per udelukkende de unges skyld, at processen har kørt gnidningsfrit: “Det er i den grad de unges fortjeneste, at produktionen har kørt så fint, som den har. Der har været fuld fremmøde af alle unge og de har virkelig gået til den med godt humør og en masse energi.

Det er i den grad de unges fortjeneste, at produktionen har kørt så fint, som den har. Der har været fuld fremmøde af alle unge og de har virkelig gået til den med godt humør og en masse energi.”

En læringsproces

Alle PMUs værksteder søger at være så virkelighedsnære som muligt iforhold til det ordinære arbejdsmarked. Derfor er denne type af opgave meget givtig og er en god læringsproces for de unge: “Det har været en god læringsproces for de unge i forhold til deres forståelse for de krav, der stilles på det ordinære arbejdsmarked.”

Det har været en god læringsproces for de unge i forhold til deres forståelse for de krav, der stilles på det ordinære arbejdsmarked.”

Samarbejde værkstederne imellem

PMU Danmade har også fået hjælp fra både unge og faglærere fra andre værksteder. Samlet har der været 6 unge fra Danmade og 3 unge i praktik fra nogle af PMUs andre værksteder. Hertil har faglærere fra andre værksteder hjulpet til. Per fortæller: “Alt hjælp har været velkommen og  det har også været med til at inspirere de unge i processen.” Det har virkelig været en spændende og lærerig proces.

Klar til et nyt projekt

De unge selv synes også forløbet har været godt og synes, det er fedt at de har lavet så mange kasser sammen. De griner dog også allesammen, da Emil siger: “Men nu glæder vi os altså rigtig meget til, at der skal ske noget nyt på værkstedet.” Og da de alle har været så effektive og ihærdige, kan de nu også se en ende på projektet. Per Falk forventer, at alt er færdigt og sendt afsted i løbet af uge 37.

God gået.