Stor produktion af kartoffelkasser

Da træværkstedet fik en bestilling på 300 kartoffelkasser begyndte et stort arbejde for de unge i PMU. Godt ført an af faglærer Per Falk, var de unge snart ved at være i mål med opgaven – før tid vel og mærket. Værkstedet havde produceret 271 af de 300 kasser. De resterende manglede blot at blive samlet.

Faglærer Per Falk havde indrettet gennemskuelige arbejdsstationer, som hjalp processen og gjorde det håndterbart og overskueligt for de unge. Det var dog ifølge Per udelukkende de unges skyld, at processen kørte gnidningsfrit: “Det var i den grad de unges fortjeneste, at produktionen kørte så fint, som den gjorde. Der havde været fuld fremmøde af alle unge og de var virkelig gået til den med godt humør og en masse energi.

Det var i den grad de unges fortjeneste, at produktionen kørte så fint, som den gjorde. Der var fuld fremmøde af alle unge og de har virkelig gået til den med godt humør og en masse energi.”

En læringsproces

Alle PMUs værksteder søger at være så virkelighedsnære som muligt i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Derfor er denne type af opgave meget givtig og er en god læringsproces for de unge: “Det har været en god læringsproces for de unge i forhold til deres forståelse for de krav, der stilles på det ordinære arbejdsmarked.”

Det har været en god læringsproces for de unge i forhold til deres forståelse for de krav, der stilles på det ordinære arbejdsmarked.”

Samarbejde værkstederne imellem

PMU Danmade havde også fået hjælp fra både unge og faglærere fra andre værksteder. Samlet har der været 6 unge fra Danmade og 3 unge i praktik fra nogle af PMUs andre værksteder. Hertil har faglærere fra andre værksteder hjulpet til. Per fortæller: “Alt hjælp har været velkommen og  det har også været med til at inspirere de unge i processen.” Det har virkelig været en spændende og lærerig proces.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 118620305_2132601770219160_4383255625801542810_n-1024x768.jpg


Klar til et nyt projekt

De unge selv syntes også forløbet har været godt og syntes, det var fedt at de havde lavet så mange kasser sammen. De grinede dog også alle sammen, da Emil sagde: “Men nu glæder vi os altså rigtig meget til, at der skal ske noget nyt på værkstedet.” Og da de alle havde været så effektive og ihærdige, kunne de nu også se en ende på projektet.