STU’ens indhold

STU’en består af værkstedsundervisning, temauger og kurser ved uddannelseshuset Basen, som ligger i Bindslev.

Værkstedsundervisning

Værkstedsundervisningen er en central del af STU’en. I værkstederne bliver eleverne undervist i værkstedetsfaget samtidig med, at de boglige fag også er en integreret del af undervisningen. Eleven lærer at forholde sig til arbejdet og lærer hvordan man knytter teori med praksis. Udover de faglige læringsmål, har værkstedsundervisningen også et læringsmål, der omhandler elevens sociale kompetencer. Eleven skal lære at begå sig på en arbejdsplads; det vil sige samarbejde med faglærere, andre elever og kollegaer, at give og tage imod konstruktiv kritik, at forholde sig til nye udfordringer og lignende.


Uddannelseshuset Basen

Basen er PMUs uddannelseshus, hvor temauger og kurser udspiller sig. Basen har alt. Her er små og store undervisningslokaler, et stort køkken, en farverig og moderne spisesal, en biograf, et musikstudie, et medierum og så videre. På Basen undervises de unge i små hold á 4-5 elever. 

STU


Fag og aktiviteter på Basen

Som illustrationen i toppen illusterer, så har vi mange fag og tilbud til de unge i STU’en. Det dækker både over almene fag, kreative fag, samfundsfag og mere aktive fag. Hertil har vi løbende en lang række aktiviteter og temadage. Herunder kan du læse mere om de enkelte fag og aktiviteter.  

Boglige fag

STU’en har også en række almene boglige fag såsom dansk, engelsk, tysk og matematik. Ud fra hver enkelt elevs niveau arbejdes der med konkrete opgaver, dels med brug af værkstedsrelevante bøger og dels med brug af computer. Disse fag er enten integreret i værkstedsundervisning eller er et kursus på Basen. Dette afhænger af den unges uddannelsesplan og mål. Hertil er faget Nyheder & Samfund også integreret på værkstederne.

Basens Køkkenværksted

En anden metode til at lære den unge dansk og regning er igennem praktiske øvelser i Basens køkkenværksted. Her integreres dansk- og matematikundervisningen i praksis og undervisningen vil blandt andet bestå i at finde og læse opskrifter på internettet, omregne, købe ind og lave maden/bage.

Botræning på Basen

Botræning på Basen er hovedsagligt for elever, der stadig bor hjemme ved deres forældre og derfor ikke deltager i den ordinære botræning i et af PMUs botræningshuse. Undervisning i botræning foregår på Basen i grupper af maksimalt 4 elever af gangen. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs kunnen og formåen samt ønsker fra elevens side.

På Basen har vi indrettet et botræningsværksted som indeholder stue, soveværelse, køkken, badeværelse og vaskerum. Dette værksted er fuldt indrettet med møbler og hvidevarer og giver et meget realistisk billede af virkeligheden.

Roller & Kommunikation

Roller og Kommunikation skal give eleven kendskab til og forståelse for, at han/hun selv har indflydelse på, hvordan hændelser gennem direkte kommunikation og sociale medier kan udvikle sig. Undervisningen skal lære den unge vigtigheden i at stoppe op, tænke før handling og korrigere sine handlinger. Den unge skal med undervisningen lære at aflæse situationer og få et indblik i og viden om empati. I undervisningen bruges egne oplevelser, erfaringsudvekslinger samt dialog til at blive opmærksom på og få kendskab til brugbare løsningsforslag.

Kreativ

De unge i kreativ har selv stor indflydelse på, hvad de vil producere. Det vigtigste er, at det er noget, de har lyst til at engagere sig i. I undervisnigen skal eleverne øve sig på forskellige områder:

 • samarbejde
 • udholdenhed (hvor længe kan man blive ved opgaven)
 • matematik (ofte brug for at måle og finde antal af noget)
 • følge instruktioner på Youtube (lytte, se, forstå og gøre) 
 • øve sig i at spørge hinanden om hjælp, og kunne forklare for hinanden
 • modtage og give ros og kritik af det, de er i gang med
 • brugen af It
 • finde beskrivelser og printe billeder
 • finmotorik
 Idræt /Styrketræning

Undervisningen i Idræt og Styrketræning indeholder blandt andet almen styrketræning, svømning, boldspil, cykling, gåture, kanoture og andre aktiviteter.

Eleven bliver undervist i styrketræning, som foregår på Kubens styrketræningslokale. Undervisningen tager til dels udgangspunkt i anvisninger fra den ergoterapeutiske screening, som blev udformet på afklaringsforløbet. Derudover arbejdes der primært med styrke- og konditionstræning. Eleven får udarbejdet et personligt træningsprogram, som hun/han skal træne ud fra. Herudover vil en del af træningen foregå i PMUs eget fitnesscenter. Det kan dog også ske i offentlige motionscentre, hvor der kan arbejdes med holdsport (spinning/styrkehold) eller Crossfit bane.

Formålet med denne undervisning er at træne elevens  grov- og finmotorik samt øge fysisk formåen og velvære. Matematik og Dansk vil desuden også indgå i faget, bl.a. i form ”vægtregistreringsskemaer” eller lignende.

Ved svømning er der fokus både på svømmeteknik, motion og det sociale samvær. Der er mulighed for at tage forskellige svømmemærker. Formålet med svømning er også at gøre de unge fortrolige med at benytte sig af en offentlig svømmehal og styrke deres motivation i forhold til at have en aktiv fritid.

Studietur

I løbet af elevens første år på STU’en tilrettelægges en studietur. STU-eleverne deltager i planlægning og gennemførelse af turen, som lægges ind som et projektforløb.

Formålet med turen er

 • at planlægge og gennemføre et større projekt
 • at afdække kompetencer gennem aktiv brug af IT i undersøgelsesfasen
 • at udforske rejsemålet historisk, kulturelt og multikulturelt
 • at besøge et parallelt uddannelsesprojekt, der også arbejder med unge med særlige behov.

Dokumentationen for turen vil ske i form af en billede- og tekstserie der produceres både i papir- og webudgave.

Temadage og kurser

Der arrangeres løbende temadage og kurser af forskellig varighed. I 2013, 2014 og 2015 har vi beskæftiget os med følgende:  

 • Virksomhedskultur og arbejde
 • Penge og privatøkonomi
 • Førstehjælpskursus
 • Truckkursus
 • Filmuge
 • Ungeliv
 • Botræning
 • Miljø og genbrug
 • Kend din by
 • Kunst og kultur
 • Misbrug
 • Gæstebud

Tilbage til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse